Om meg

Min bakgrunn:


Jeg er født i 1954, og har bodd flere steder i Norge. I min ungdom bodde jeg i Kristiansand, men flytta til Oslo, der jeg også hadde bodd flere år som barn, i 1978. Jeg har bodd i Drøbak fra midten av 80-tallet.

 

Jeg er utdannet førskolelærer ved det som den gang (1976 -1978) het Sørlandets Barnehagelæreskole (nå en del av UiA) og har i mange år jobbet som avdelingsleder og styrer i diverse barnehager i Oslo og Follodistriktet. Jeg var også lærer på en liten grendeskole i Frogn i noen få år. Av helsemessige årsaker måtte jeg imidlertid slutte der.


Fra jeg fikk mitt første enkle kamera som 12åring har jeg vært en ivrig amatørfotograf. Å se mennesker, dyr og natur gjennom en fotolinse har fått meg til å se lyset på en ny måte; hvordan alt forandrer seg i forhold til hvor mye, hva slags lys det er, og hvor det kommer fra.


Forming har alltid vært en del av mitt liv, og tidligere var jeg spesielt glad i å tegne. I de senere år, fra jeg begynte på Nydalen kunstskole i 2007, har imidlertid malingen blitt mer og mer sentralt i mitt liv. Etter at jeg begynte å male har jeg blitt stadig mer opptatt av hva lyset betyr for oss, også mentalt: Hva det gjør med oss og alt som omgir oss. Det får det mørke/vonde til å forsvinne, og gir rom for bedring både for sjel og legeme. Dette prøver jeg å overføre når jeg maler. Lyset har blitt mitt symbol for håp.